Arkiv

Här har samlats de senaste årens program med tillhörande inbjudningar till seminarier. I några fall har också korta minnesanteckningar lagts ut.


Seminarier och konferenser under 2011

22 mars Sociala medier i kyrklig kontext. Seminarieledare Mikael Hansson, Umeå. Medarrangör: Svenska kyrkan.


Seminarier och konferenser 2010


20 mars. H√∂stseminarium p√• temat: Att se √§r att l√§ra ‚Äď och l√§ra √§r att se. F√∂rel√§sare: Bj√∂rn Wiedel med utg√•ngspunkt fr√•n hans nya bok med samma titel som seminariets tema. Omkring 55 deltagare - och lokalen √∂verfull.


15-16 mars RPI:s V√•rseminarium med den amerikanska professorn och religionspedagogen Norma Cook Everist och  prof. Burton Everist. Tema: The Church as Learning Community - Kyrkan som l√§rande gemenskap med betoning p√• en livsl√•ng l√§randeprocess som tar vara p√• m√§nniskors olika erfarenheter och f√∂ruts√§ttningar som g√•vor till varandra. B√•de f√∂r tankens reflektion och gemenskapens praktik.  F√∂rel√§sningar p√• Engelska men god tid f√∂r samtal i grupper p√• svenska.


15 mars kl. 10.00-11.00 Årsstämma kallelse till årsstämman har sänts till medlemmarna.


10 mars Seminarium med den amerikanska professorn och religionspedagogen Norma Cook Everist på Johannelunds teol. högskola i Uppsala i samarbete med bl. a. Pastoralinstitutet i Uppsala.


Seminarier och konferenser 2009

Samråd om utbildning 16 mars 2009. Huvudsaklig inriktning på etik i undervisningen samt presentation av utredningsarbete inom Svenska kyrkan.

V√§rdegrund och v√§rdepedagogik ‚Äď Retorikens visioner och praktikens f√∂rh√•llningss√§tt, 17 mars 2009. F√∂rel√§sare: Docent Kennert Orlenius vid H√∂gskolan i Sk√∂vde och Robert
Thornberg från Linköpings universitet. Lokal: Församlingsförbundet i Stockholm. I seminariet deltog 18 personer.

L√§rande i sm√•grupp ‚Äď 14-15 september 2009. Om m√§nniskosyn - kunskapssyn - teologi i metoderna: Vuxendialog, Vuxenkatekumenat, Alpha och Fr√§lsarkransen.


Seminarier och konferenser 2008

Undervisning och lärande i kyrka och församling den 13 mars, UCL, Lidingö. Medv. Åsa Högberg & Eva-Lisa Laxholm (EFK), Lars-Göran Carlsson (Svk och EFS), sr Hélene-Dominique Lindroth OP (RK), Muhammed Muslim (muslimsk tradition)


Den lyssnande kyrkan ‚Äď finns den? 10-11 september, Tollare folkh√∂gskola. Tomas Sj√∂din, Sr Veronica Tournier och Lars-√Öke Lundberg.


Seminarier och konferenser 2007

Kristusbilden i och utanför kyrkorummet den 15 mars, Församlingsförbundets lokaler, Stockholm. Elisabeth Stengård.

Samr√•d om utbildning 11 september 2007. Hans-G√ľnter Heimbrock.


Religionsundervisning i ett nytt Europa 12-13 september, Tollare folkh√∂gskola. Hans-G√ľnter Heimbrock, Frankfurt am Main.Seminarier och konferenser 2006

Alternativa verktyg i pedagogiken med Elisabeth Korndahl den 15 mars. Plats: THS, Bromma.


Minnesanteckningar från dagen.


Samråd om religionspedagogisk/-didaktisk utbildning 12 september 2006. Inledningar av Else-Maj Eineborg-Falk, Lars-Göran Carlsson, Hanna Zipernovszky och Rune Larsson.

Musik som livstolkning 13-14 september, Sigtuna folkhögskola. Föreläsare: Anna Skagersten och Mikael Billemar.


Seminarier och konferenser 2005

Traditionsförmedling i ett sekulariserat samhälle 16 mars, UCL, Lidingö. Trosopplæringsreformen i Den norske kirke samt speglingar från fyra svenska kyrkotraditioner.


Samr√•d om utbildning 13 september 2005 ‚Äď med s√§rskild inriktning p√• kyrkornas behov.

Församlingens undervisning och mångfaldens kultur 14-15 september, Tollare folkhögskola. Jeff Astley, North of England Institute for Christian Education, Durham.

Kommande händelser:


 
RPI, Furugatan 16, 234 41 Lomma       Telefon: 040 - 41 13 64 © 2010 johdah.se