Styrelsen

Styrelsen för RPI väljs av medlemsorganisationernas ombud vid det årliga representantskapet. I styrelsen ingår direktor med ansvar för det operativa arbetet inom RPI.
Allt arbete i RPI sker på ideell basis. Direktor står till förfogande för dem som behöver information eller vill framföra synpunkter och förslag. Styrelsen möts 2-3 gånger per år för att planera, diskutera och besluta om nya initiativ och det löpande arbetet.

Sedan √•rsm√∂tet i mars 2013 har styrelsen f√∂ljande sammans√§ttning (uppgifterna delvis ofullst√§ndiga f√∂r de nya ledam√∂terna) 
Carin Frennevi

Carin blev invald i styrelsen vid √•rsm√∂tet 2013. Hon √§r stiftspedagog i V√§xj√∂ stift och arbetar med verksamhetsutveckling, fortbildnings- och utbildningsinsatser f√∂r personal inom Svenska kyrkan. √Ąr f√∂rsamlingspedagog och kulturvetare med inriktning p√• barn, har tidigare arbetat med folkbildning inom bibliotek och studief√∂rbund. Innan stiftstj√§nsten hade hon en samordnande tj√§nst f√∂r pedagoger och diakoner i V√§xj√∂ stift. Under sin tid p√• stiftet har hon varit delaktig och ledare i en m√§ngd projekt och satsningar: Babypsalms√•ng, Ledarutbildningsprogram √∂ver internet- det f√∂rsta inom Svenska kyrkan, Kyrkorum och gudstj√§nst, Det heliga landet med f√∂rutom utbildning och resa ocks√• utvecklingsprojekt lokalt i deltagarnas arbeten, Stiftsm√∂tet i Kalmar 2007 med 1800 deltagare, kompetensutvecklingsprojekt med bl a rektorsutbildning f√∂r Kyrkans f√∂rskolor, Barnkonventionsprojekt m fl d√§r m√•nga ocks√• inneburit att skriva nytt utbildningsmaterial. Sin magisteruppsats i pedagogik skrev hon om undervisning i Svenska kyrkan utifr√•n den internationellt k√§nde skolforskaren Gerhard Arfwedsons teorier.Ulrika Erlandsson

Ulrika valdes in i styrelsen f√∂r RPI i mars 2005. Hon √§r verksam vid Katolska Pedagogiska N√§mnden, d√§r hon bland annat leder fortbildningskurser f√∂r kateketer. Ulrika har medverkat i arbetet med de nya Riktlinjerna och bidragit till ett omfattande undervisnings-material  ledare inom den katolska kyrkan men som ocks√• har mycket att ge f√∂r arbetet med barn och ungdom inom andra kyrkor och samfund.Magnus Sternegård

Nyvald i styrelsen 2013. Magnus, f 1978, är teolog och arbetar som barn- och ungdomskoordinator på equmenia. Har ett stort intresse för religionspedagogik och har tillsammans med Skander Kurtin skrivit lärjunga- och konfirmationsmaterialet Vägens folk (www.vagensfolk.se)Ulrika Jonsson

Ulrika jobbar på Studieförbundet Sensus som nationell verksamhetsutvecklare. Hennes särskilda uppgifter gäller relationer med Svenska kyrkan och EFS samt andra kyrkliga organisationer på nationell nivå.

Helt nyligen valdes hon in i RPI:s styrelse, där hon övertagit uppdraget som kassör.Ola Bj√∂rlin valdes in i styrelsen v√•ren 2014. Han √§r styrelsemedlem  i F√∂reningen f√∂r l√§rare i religionskunskap, har undervisat i religionskunskap och filosofi p√• gymnasiet och varit l√§rarutbildare vid Uppsala Universitet. Han √§r f√∂rfattare till flera l√§rob√∂cker i religionskunskap, senast ‚ÄĚUnder samma himmel‚ÄĚ (tillsammans med Ulf J√§mterud) som utkom 2013. Ola √§r medlem i styrelsen f√∂r Abrahams barn och undervisar i olika sammanhang kring religions- och kulturm√∂ten. Han √§r ocks√• medlem i Kommissionen f√∂r interreligi√∂s dialog i Stockholms katolska stift.


Hanna Zipernovszky

Hanna Zipernovszky √§r docent i religionspedagogik och universitetslektor i religionsvetenskap vid Ume√• universitet,  med huvudsaklig inriktning mot religionspedagogik. Hanna har sin bakgrund som l√§rare vid universitetet i Budapest d√§r hon doktorerat i skandinavisk filologi och pedagogik innan hon hamnade i Ume√• 1995 som g√§rstforskare. Hon har koordinerat flera svensk-ungerska projekt vid Ume√• universitet och disputerade 2004 om kristna undervisningstraditioner i Ungern och i Sverige. S√§rskilda intresseomr√•den √§r den kristna folkunder-visningens historia, det gemensamma europeiska kulturarvet samt utveckling av anv√§ndarv√§nliga digitala arkiv f√∂r humanistisk forskning och utbildning,
Caroline Gustavsson

Caroline har efter några år med forskning och barnafödande återvänt i ledningen för RPI…


Kommande händelser:


 
RPI, Furugatan 16, 234 41 Lomma       Telefon: 040 - 41 13 64 © 2010 johdah.se