Organisation

AllmÀnt

RPI Àr i juridisk mening en ideell förening. Medlemmarna Àr organisationer, som pÄ olika sÀtt Àr engagerade i religionspedagogiska/-didaktiska frÄgor. För nÀrvarande har RPI drygt femtio medlemmar, varav de största grupperna Àr universitet och högskolor, folkhögskolor och kyrkor. Enskilda personer kan abonnera pÄ RPI:s tidning, delta i seminarier och pÄ annat sÀtt ta del i arbetet. LÀs mer i RPI:s nyligen reviderade stadgar.


En enkel organisation

RPI Àr uppbyggt pÄ enklast tÀnkbara sÀtt - en ombudsförsamling (Representantskapet), dÀr medlemmarna genom sina ombud utser en styrelse och en direktor för det löpande arbetet.


Representantskapet Àr högsta beslutande organ i RPI och sammantrÀder vanligen en gÄng per Är, dvs Ärsmötet. Varje medlem har rÀtt att sÀnda var sitt ombud. Vid Ärsmötet lÀmnar styrelsen sin redogörelse för det gÄngna Äret, utser styrelse och direktor samt drar upp riktlinjerna för det kommande Äret.

Styrelsen och direktor svarar för det löpande arbetet. I detta ingÄr planering och genomförande av de Ärliga seminarierna,att ange riktlinjer för tidningen, hemsidan, arbetet med litteraturförmedling och annat. För det praktiska genomförandet svarar direktor, som nÀr det gÀller tidningen har stöd av en mindre redaktion. Ett arbetsutskott bestÄende av ordförande, vice ordförande och direktor möts ett par gÄnger om Äret.


Ekonomin baseras pÄ medlemsavgifter och bidrag frÄn fonder, frÀmst till stöd för publicering


VerksamhetsomrÄden

RPI:s viktigaste redskap för sitt arbete utgörs av 2-3 Ärliga seminarier, samrÄd för utbildare, utgivning av en tidningen Religionspedagogisk tidskrift, publicering och förmedling av litteratur samt en hemsida.

Kommande hÀndelser:


 
RPI, Furugatan 16, 234 41 Lomma       Telefon: 040 - 41 13 64 © 2010 johdah.se