Kontakt med RPI

Arbetet inom RPI bedrivs med ideella krafter
Årsmöte och styrelse anger de övergripande riktlinjerna, som återfinns i verksamhetsplanen.
Det löpande arbetet sköts av direktor i samråd med ordförande och arbetsutskott. I redaktionen för
tidningen ingår direktor och Hanna Zipernovszky medan Fredrik Larsson svarar för layouten..


De viktigaste uppgifterna består av

  • Publicering och distribution av Religionspedagogisk tidskrift med tv√• nummer om √•ret.
  • F√∂rberedelser och genomf√∂rande av v√•r- och h√∂stseminarierna,
  • Samr√•d om utbildning - RPI st√•r som v√§rd och inbjudare till en √•rlig tr√§ffpunkt f√∂r institutioner som religionspedagogisk/-didaktisk utbildning
  • Sk√∂tseln av hemsidan - som beklagligtvis inte ser ut som vi √∂nskar! Hoppas p√• snar f√∂rb√§ttring.
  • Kontakt med medlemmar och abonnenter
  • Litteraturspridning - f√∂rs√§ljning av egen produktion och viss f√∂rmedling av annan litteratur samt
  • Ekonomisk f√∂rvaltning.

Välkommen att höra av dig till RPI på följande adress:Kontakta oss på RPI:


Ordf: Carin Frennevi   

Växjö stift, Box 527, 351 06 Växjö

E-post carin.frennevi@svenskakyrkan.se eller

Tel. 0470-7738 42 
Hemsida: www.rpi.se
Postgiro: 47 17 38-5

Kommande händelser:


 
RPI, Furugatan 16, 234 41 Lomma       Telefon: 040 - 41 13 64 © 2010 johdah.se