Om RPI

Historisk bakgrund


Under 1940-talet inleddes ett omfattande reformarbete av den svenska skolan. Det mynnade ut i nya lÀroplaner pÄ 1960-talet med betydande förÀndringar av skolans religionsundervisning.

Under samma period lyfte ocksÄ kyrkorna fram frÄgorna om sin undervisning, delvis för att möta de förÀndringar som skedde inom skolan.

I början av 1950-talet togs initiativ till ett samverkansorgan för religionspedagogik och undervisning med inriktning pÄ bÄde skolans och kyrkornas behov. De som tog initiativ och under mÄnga Är bar upp arbetet inom RPI var i första hand kyrkor och lÀrarorganisationer.Efter hand breddades basen och numera tillhör ocksÄ ett stort antal univerisitet/högskolor och folkhögskolor till RPI. Mer om detta under Medlemmar i RPI.


Namnet man antog vid grundandet 1953 var Religionspedagogiska institutet (RPI). Förhoppningar fanns att efter hand kunna ge RPI en mera institutionell form. RPI har emellertid förblivit en ideell förening. Sedan slutet av 1990-talet anvÀnds namnet RPI Arbetsgemenskapen för religionspedagogik för att tydligare visa pÄ RPI:s karaktÀr av nÀtverk. Sedan i september 2009 har ordet "institut" tagits bort och det registrerade namnet Àr sedan dess Religionspedagogiskt idéforum -ett namn som uttrycker föreningens ambition och förhoppning att vara en kreativ mötesplats för de frÄgor som förenar oss.Behov att utveckla religionspedagogisk kompetens

Religionspedagogiskt och religionsdidaktiskt arbete - oberoende var det Àger rum - förutsÀtter vÀl underbyggda kunskaper om mÀnniskors lÀrande med hÀnsyn till deras sÀrskilda samhÀllskontext, tidigare erfarenheter och Älder. Vi behöver ocksÄ bearbeta frÄgor om kyrkan och skolan, familjen och fritidsmiljön som platser eller arenor för lÀrande. Det krÀver bred och djup kompetens hos dem som undervisar och visar vÀg i lÀrandet. SÄdan kunskap utvecklas genom forskning, utbildning, reflekterande praxis och Äterkommande fortbildning. Tillsammans delar vi ansvaret för bygga upp institutioner och centra som kan förse oss med vÀlutbildade pedagoger inom alla de omrÄden dÀr religionspedagogiskt och -didaktiskt lÀrande Àger rum.

Religion och etik - en dynamisk kraft att förhÄlla sig till
Oberoende av ett medvetet och personligt religiöst engagemang pÄverkas alla pÄ nÄgot sÀtt av religiösa traditioner och nutida praxis. Det gÀller enskilda mÀnniskor bÄde som individer och samhÀllsmedborgare i den omgivande livsmiljön, lokalt, nationellt och globalt. Motsvarande gÀller samhÀllet och religionerna med dess mÄnga gemenskapsformer. Ingenting av allt detta Àr statiskt utan befinner sig i snabb förÀndring. Det understryker behovet av att stÀndigt vidareutveckla den religionspedagogisk kompetensen.

Leva i förÀndring
Arv frÄn tidigare generationer tas emot, formas om och nytolkas och blir till vÀgledande livsmönster, sÄdant man omformar efter personliga önskemÄl - eller sÄdant man tar avstÄnd frÄn. Intresset för religion, etik och vÀrderingar förÀndras. Efter en lÄng period av sekularisering, dÄ religionen blev allt mera osynlig och marginaliserad i samhÀllet har religiösa förestÀllningar eller religionsliknande livstolkningar Äter börjat göra sig gÀllande i det offentliga rummet. Kanske behöver religionsbegreppet vidgas till att ocksÄ innefatta en allmÀnmÀnsklig spiritualitet. DÀrför behövs stÀndigt förnyad kunskap om religiös tro och religionernas mÄnga livsyttringar.

Utmaningarna för religionspedagogiken Àr stora och vÀxer i takt med att samhÀllet förÀndras, blir mer öppet och pluralistiskt. FörmÄgan att leva i ett mÄngkulturellt och mÄngreligiöst samhÀlle, dÀr gemensamma vÀrderingar inte lÀngre Àr sjÀlvklara, behöver utvecklas.


VĂ€lkommen in i RPI-gemenskapen!

RPI stĂ„r öppet för alla organisationer som delar föreningens intresse. PĂ„ annan plats kan du se vilka som idag Ă€r medlemmar. Årsavgiften Ă€r för nĂ€rvarande 300 kr.
Enskilda personer kan abonnera pÄ RPI:s tidning, Religionspedagogisk tidskrift, som utkommer tvÄ gÄnger per Är. Avgiften Àr för nÀrvarande 100 kr.

Alla RPI:s seminarier stÄr öppna för allmÀnheten. Samma sak gÀller ocksÄ annat som erbjuds inom ramen för RPI.

Kontakta RPI för mer information.

Kommande hÀndelser:


 
RPI, Furugatan 16, 234 41 Lomma       Telefon: 040 - 41 13 64 © 2010 johdah.se